Приклад виконання РГР 10.1.

Розрахунок виконується за даними табл. 10.1 для варіанта mn. В цеху промислового підприємства у відповідності з даними таблиці варіантів є 6 однакових дільниць, технологічні машини яких мають асинхронний електропривод при напрузі 380 В. Засіб прокладки кабелів у цеху - відкритий. Освітлення здійснюється за допомогою 96 ламп накалювання потужністю 200 Вт кожна при напрузі 220 В. Довжина кабелю до найбільш віддаленого двигуна l=46м. Номінальні потужності двигунів дільниці:
Рдв.1ном = 7,5 кВт; Рдв.2ном = 15 кВт; Рдв.3ном = 55 кВт.

Для свого варіанту за вихідними даними:

1. Зобразите принципову схему електропостачання цеху (рис. 10.1) з показом електродвигунів однієї дільниці (підключення на інших дільницях аналогічне). При цьому напруга 6 кВ від головної заводської понижуючої підстанції по Приклад виконання РГР 10.1. високовольтному кабелю GL1 надходить до силового трансформатора Т1, розміщеного в цеховій трансформаторній підстанції (ЦТП).

Цех підприємства є споживачем другої категорії, тому вимагається 100-процентне резервування трансформаторів і питаючих ліній. Це забезпечується трансформатором Т2 і кабельною лінією GL2. Обмотки обох трансформаторів включені по схемі ∆/YN з нейтральним проводом, що дає можливість отримати на стороні низької напруги трифазну систему номінальних напруг 380/220В (двигуни живляться напругою 380В, світильники - 220В). Нейтральний вивід вторинної обмотки трансформатора з'єднується з заземлювачем (глухе заземлення нейтралі).

Три лінійних виводи вторинної обмотки трансформатора трьома жорсткими проводами (шинами) з'єднані через триполюсний автоматичний вимикач QF1 з шинами секції I низьковольтного розподільчого Приклад виконання РГР 10.1. пристрою (НРП), видаючи на ці шини три лінійних напруги 380В. Від шин НРП одержують живлення двигуни цеху. Нейтраль трансформатора наглухо (без вимикачів і роз’єднувачів) приєднується до четвертого (нейтрального) проводу НРП (показане пунктирною лінією). Між шинами і нейтраллю НРП утвориться три фазних напруги 220В, до яких підключаються світильники.

Аналогічно трансформатор Т2 через QF2 підключається до шин секції II НРП. Нейтральні проводи секцій I і II з'єднані наглухо. Лінійні шини секцій I і II з'єднуються автоматом QF3. Така схема дозволяє забезпечити живлення цеху через Т1 або Т2. В нормальних умовах включені QF1 і QF2, кожний Приклад виконання РГР 10.1. трансформатор живить половину навантаження цеху. При пошкодженні Т1 вимикається QF1, вмикається QF3 і весь цех живиться від Т2 (і навпаки).

Від шин НРП шляхом окремого трижильного кабелю GL3 подається живлення на розподільчий пункт РП1 дільниці 1 цеху через автомат QF4. Аналогічно підключаються інші РП. Автоматичні вимикачі дозволяють включати і відключати вручну живлення дільниці при його нормальній роботі і виключати автоматично при коротких замиканнях. Такі ж автомати (QF5 і ін.) встановлюються на входах в РП1, РП2 і ін. для забезпечення можливості вимикання живлення безпосередньо на кожній дільниці.

Від шин РП1 через автомат QF11 по відповідному кабелю електроенергія надходить до двигуна М Приклад виконання РГР 10.1.1, через QF12 по іншому кабелю - до М2 і т. д.

Електропостачання інших дільниць здійснюється аналогічно.Електроенергія для постачання освітлювальної мережі від секції I шин НРП через триполюсний автомат QFE1 шляхом кабелю GLE1 подається на магістраль освітлення 1. При цьому четверта жила, що є нейтраллю, монтується наглухо (без розривів). Аналогічно виконане живлення магістралі 2 від секції шин II.

2. Зобразите принципову схему включення світильників для однієї половини цеху (рис. 10.2). Кабель GLE1 приєднується до магістралі освітлення 1, виконаної ізольованими проводами. На початку магістралі до неї приєднуються світильники 1-ої дільниці, після цього 2-ої і т. д. Світильники підключаються між одним з лінійних проводів і нейтраллю (AN, BN, CN) на Приклад виконання РГР 10.1. фазні напруги 220В через окремі двополюсні автоматичні вимикачі QFE3, QFE4 і т. д. При замиканнях всередині будь-якої групи світильників відповідний автомат відключає її, а освітлення забезпечується іншими світильниками. Розподіл їхньої кількості по фазам робиться рівномірним для максимального зниження можливої несиметрії навантаження.

3. Виберіть типи кабелів, число жил і їх перетин для живлення окремих двигунів дільниці 1. В відповідності з даними табл. Д1.2 приймаємо для відкритої прокладки в цеху трижильні кабелі типу ААБ на напругу до 1000В (рівняння 10.1). Необхідні технічні дані короткозамкнених асинхронних двигунів наведені в табл. 10.2 і Д1.1.

Таблиця 10.2

Дані до вибору перетину жил кабелю

Номер двигуна і найменування лінії Приклад виконання РГР 10.1. Номінальні дані Пусковий струм Iп = kI×Iном Тип і перетин жил кабелю,мм2
Потужність Рном,кВт Струм Iном,А ККД hном,% cos jном
М1 7,5 16,5 0,81 ААБ 3´2,5
М2 0,80 ААБ 3´ 6
М3 0,90 ААБ 3´50
GL3 146,5 ААБ 3´95

Значення тривало допустимих струмів з урахуванням засобу прокладання кабелю наведені в табл. Д1.2. Для двигуна М1 з номінальним струмом 16,5 А в відповідності з даними табл. Д1.2 найближчий більший допустимий струм 19А буде для кабелю перетином 2,5 мм2. 19>16,5, тому умова (формула 10.2) виконана.

Аналогічно вибираємо кабелі до інших двигунів, вибрані типи кабелів заносимо в табл. 10.2.

4. Призведіть перевірку кабелю до двигуна М3 (найбільш потужному і віддаленому) на допустиму втрату Приклад виконання РГР 10.1. напруги. За формулою (10.3):

%,

що менш допустимого значення (5%), тобто умова (10.4) виконана. Висновок - кабель вибраний по струмовому навантаженню і по втраті напруги правильно.

5. Виберіть типи автоматичних вимикачів QF11, QF12 і QF13 для кожного двигуна. Вимикачі встановлені на РП дільниці і дозволяють включати і виключати напругу, яка підводиться до кожного двигуна. Каталожні дані автоматичних вимикачів наведені в табл. Д1.3.

В відповідності з умовою (10.5) вибираємо автомати на напругу 380В. В відповідності з умовою (10.6) для двигуна М1 з Iдв.ном= 16А приймаємо автомат типу АЕ 203 з найближчим більшим номінальним струмом 25А при Iотк.пр= 4000А.

Визначаємо струм уставки електромагнітного розчіплювача автомату (формула 10.7): Iуст.макс Приклад виконання РГР 10.1.. =130А.

Струм уставки теплового розчіплювача (за формулою 10.10):

Iуст.тепл ³ 1,1 × 16,5 @20 А.

Аналогічно вибираємо автоматичні вимикачі для інших двигунів дільниці цеху. Дані зводимо в табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Вибір автоматичних вимикачів ( Uс.ном. = 380В)

Найменування в схемі Вихідні данні Номінальні данні автомата Умови вибору Тип автомата Струми уставки для розчіплювачів, А
Iдв.ном,А Iдв.п., А Iном, А Iотк. пр., А Співвідн. Iном. і Iдв.ном Електромагнітний Тепловий
QF11 16,5 25>16,5 АЕ203
QF12 63>30 АЕ204
QF13 100=100 АЕ205
QF10 160>147 АЕ206
QF4 160>147 АЕ206

6. Виберіть перетин кабелю GL3 від НРП цехової трансформаторної підстанції до РП кожної дільниці. По цьому кабелю протікає загальний струм всіх двигунів дільниці Приклад виконання РГР 10.1., що визначається їхньою векторною сумою, тобто Iкаб=∑Iдв.ном.. Враховуючи невелику відмінність в значеннях cosφ різних двигунів, замінюємо геометричне додавання арифметичним (при цьому одержується запас в сторону надійності):

Iкаб @ I дв.1ном + I дв.2 ном. + Iдв.3 ном. = 16,5 + 30 + 100 = 146,5 А

При такому струмі (табл. Д1.2) слідує прийняти трьохжильний кабель, наприклад, типу ААБ з найближчим більшим струмом 170А, перетином 3х95мм2. Вибране значення заносимо в табл. 10.2.

7. Виберіть тип ввідного автомату QF10 для РП1 на напругу 380В при струмі навантаження Iн = 146 А. Приймаємо автомат АЕ 206 з Iном.=160 А >Iн.

Струм уставки максимального розчіплювача в відповідності з формулою (10.8):

Iуст.макс = S Iном +1,2 × I Приклад виконання РГР 10.1. дв.п макс. = 146,5+ 1,2 × 700 = 986,5 А

Результати заносимо в табл. 10.3.

Такий же автомат АЕ 206 встановлюємо і в якості автомату QF4 цієї лінії на шинах НРП.

8. Зробить вибір перетину проводів (жил кабелю) для освітлювальної мережі.

Для цього поділимо світильники на 2 однакові групи, кожна з яких передвизначена для освітлення половини цеху. На кожну з двох груп буде приходитися nл=m/2=96/2=48 шт. світильників.

Струм в окремому світильнику Iл =Рл /U= 200/220 =0,9А.. Для підключення світильника приймаємо по табл. Д1.2 провід АПВ-2, 5 перетином 2,5 мм2, розрахований на струм 19А (Перетин 2,5 мм2 – найменший, що допускається для відкритої прокладки по умові механічної міцності).

Струм в однофазнім отгалуженні AN (рис. 10.2), аналогічно Приклад виконання РГР 10.1. для BN і CN, складає:

IА = IB =IC = Рл × nл /(3 × U) = 200 × 48/(3×220) = 14,5 А.

Отже, для монтажу освітлювальної мережі між магістраллю і автоматами QFE3, QFE4 і т. д. приймаємо провід типу АПВ-2,5, при цьому умова (10.2) виконується, тобто 19>14, 5.

Струм кожної з двох груп світильників, яка складається з 48 ламп:

Iл.гр = Рл × nл /U = 200 × 48/220 = 43,63А.

Отже, кабель GLE1 (також, як і кабель GLE2), що з'єднує освітлювальну магістраль з 48 ламп з шинами НРП, працює при струмі 43,6 А. Користуючись табл. Д1.2, вибираємо перетин жили, наприклад, чотирьохжильного кабелю при відкритій його прокладці, рівним 16 мм2 (кабель типу ААБ 4х16 на струм до 60А).

9. Виберіть автоматичні вимикачі Приклад виконання РГР 10.1. для освітлювальної мережі. В якості вимикачів QFE1 і QFE2 вибираємо трьохполюсні автомати типу АК503 з

Uл.ном = 380В, Iном = 50А, Iотк.пр. = 5 кА.

Струм уставки електромагнітного розчіплювача:

Iуст.макс = 2,5 × Iл.гр = 2,5 × 43,6 = 109 А

В якості вимикачів для окремих груп QFE3, QFE4 і QFE5 приймаємо двополюсні автомати на 220В типу АП50Б2МТ:

Iотк.пр = 2,5 кА і Iном = 16А, при цьому 16А > 14,6 А.

Струм уставки розчіплювача Iуст ³ 2,5 × Iном = 2,5 × 14,6 » 37А.

РОЗРАХУНКОВО - ГРАФІЧНА РОБОТА № 10.2

РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕНЬ І СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЦЕХУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.

1. Вихідні дані.

Промислове підприємство одержує електроенергію напругою U1 кВ по двох повітряним ЛЕП довжиною l1 км від районної підстанції енергосистеми. Потужність Приклад виконання РГР 10.1. короткого замикання в місці підключення ЛЕП складає Sкз МВА. На підприємстві встановлена головна знижувальна підстанція (ГЗП) із двома силовими трансформаторами, де напруга знижується до величини U2 кВ. Від шин ГЗП по високовольтних кабелях довжиною l2 км живиться цехова трансформаторна підстанція (ЦТП) одного з цехів підприємства. Від шин низької напруги (НН, 0,4 кВ) ЦТП живиться устаткування, встановлене в цеху (усі параметри і набір встановленого устаткування вибирається відповідно до варіанта по табл.10.4).


documentbcxvzbd.html
documentbcxwgll.html
documentbcxwnvt.html
documentbcxwvgb.html
documentbcxxcqj.html
Документ Приклад виконання РГР 10.1.