Операційна система сімейства Windows.

Лабораторна робота № 1.

Тема: Основні складові ПК. Знайомство з клавіатурою.

Операційна система сімейства Windows.

Мета роботи:придбання елементарних практичних та теоретичних знань про основні складові частини персонального комп’ютера. Здобуття навичок роботи на клавіатурі. Вивчення основних складових операційної системи сімейства Windows та здобуття навичкок роботи з графічним інтерфейсом в даній ОС.

Завдання:

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом даної теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, наведені нижче.

3. У звіті представити відповіді на питання виділенні зірочкою (*).

Структура звіту:

1. Титульний лист (вигляд титульного листа розташований нижче)

2. Вступ. Містить короткий теоретичний опис роботи, що відображають, тематику і зміст звіту.

3. Основна частина складається з:

a. Теми лабораторної Операційна система сімейства Windows. роботи

b. Мети лабораторної роботи

c. Протоколів виконаних завдань

4. Висновки. Наводяться висновки і опис того нового, що Ви досягли і дізналися під час виконання лабораторної роботи.

5. Список використаних джерел.

До оформлення тексту звіту пред’являються такі вимоги:

Відступи – лівий 20 мм, правий, верхній та нижній 10 мм, перший рядок абзацу 1,25; шрифт Times New Roman 14; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівняно по ширині. Нумерація сторінок наскрізна, номери проставити у колонтитулах у правій частині аркуша. Перший аркуш не нумерувати, але урахувати у загальну кількість аркушів. Текст відформатувати із застосуванням стилів. Зміст зробити автоматичний.

Послідовність виконання лабораторної роботи:

1. Завантажте Windows.

2. * Опишіть основні складові інтерфейсу операційної системи сімейства Windows (панель завдань Операційна система сімейства Windows., Головне меню, вікна: папок, діалогові вікна, додатків, довідкової системи)

3. Відкрийте вікно Мій комп’ютер.

4. * Представте об’єкти у вікні «Мій комп’ютер» у вигляді Таблиці або Значки. Які імена мають жорсткі диски в вашому компютері, та які їх властивості (запишіть повний та вільний об’єм)?

5. Упорядкуйте об’єкти в робочій області за іменем (або за повним об’ємом).

6. Добавте на панель інструментів розділ, який містить наступні команди: «Властивості» за допомогою якої можна переглядати властивості тієї чи іншої папки чи файлу та команди буферу обміну.

7. * Відкрийте ПровідникWindows, та розмістіть відкриті вікна на робочому столі так, щоб вони займали якомога Операційна система сімейства Windows. більшу площу і не перекривалися між собою. Розгляньте можливі випадки переходу між задачами вікон Мій комп’ютерта Провідник.Як змінюється вигляд вікна при отриманні ним фокусу та опишіть це у звіті?

8. * Розмістити вікна так, щоб вони перекривалися. Розгляньте можливі випадки переходу між задачами вікон Мій комп’ютер та Провідник. Як змінюється вигляд вікна при отриманні ним фокусу та опишіть це у звіті?

9. * Закрийте вікно папки Провідник та опишіть всі можливі способи закриття вікна у звіті.

10. В папці Userстворіть папку з назвою вашої групи, в ній з власним прізвищем. Новостворена папка буде вашою і всі документи, які ви будете створювати, будете Операційна система сімейства Windows. зберігайте в даній папці.

11. За допомогою засобів Windows знайдіть в папці c:\windows всі файли, які починаються на літеру"n". Серед знайдених файлів виділіть notepad.exe, та запустіть його на виконання. * Опишіть за якими ознаками проводиться пошук файлів та які символи-замінники використовуються при пошуку.12. В програмі notepad (Блокнот). Наберіть текст з інформацією про себе (н-д: Прізвище, Ім’я, домашня адреса, телефон...) та збережіть у власну папку з назвою власного прізвища, закрийте програму "Блокнот".

13. За допомогою Провідника знайдіть створений вами файл та змініть його назву, дописавши на початку словосполучення "Власні дані" (н-д назва файлу може стати: "Власні дані Операційна система сімейства Windows. Іванов І.І.").

14. * На диску "С" знайдіть папку "Windows" та скопіюйте з неї в вашу папку 1-5,7,11,13 файли. Спробуйте скопіювати ще декілька файлів, але іншими способами (5 способів). Способи копіювання опишіть у звіті.

15. * Ввімкніть перегляд файлів на вашому диску у вигляді таблиці та відсортуйте в папці файли за датою створення. Яке положення вашого файлу?

16. * Перенесіть всі файли, окрім того, який ви створювали самі, в папу з назвою вашої групи. Перенесення спробуйте зробити декількома способами. Який з способів, якими ви скористалися, найефективніший в даному випадку? Опишіть у звіті.

17. * Вилучіть перші 5 перенесених вами файлів в корзину. Інші файли, які ви перенесли, вилучіть Операційна система сімейства Windows. назавжди без попадання в корзину. Опишіть у звіті.

18. Відкрийте корзину та пересвідчіться, чи дійсно перенесені вами файли є в корзині, а вилучені назавжди – сюди не потрапили. Після перевірки спробуйте відновити один з вилучених вами файлів, а потім зробіть чистку корзини.

19. Відкрийте вікно Мій комп’ютер та розташуйте вікно по центру Робочого столу.

20. * Запустіть на виконання графічний редактор Paint та відобразіть вміст Робочого столу. Скопіюйте папку Мій комп’ютер а підпишіть всі елементи, які входять до них. Файл збережіть у власну папку та представте його у звіті.

21. На робочому столі створіть ярлик для програми "Калькулятор" (файл calc.exe), та Операційна система сімейства Windows. дайте йому назву "Калькулятор".

22. Відкрийте властивості екрану, та змініть на свій розсуд кольорову схему Windows, поставте малюнок на робочий стіл, підберіть зручний для вас шрифт, роздільчу здатність та частоту мерехтіння екрану.

23. Змініть графічне зображення для власної папки.

24. Настройте меню Пуск таким чином, щоб елементи Мій комп’ютер та Мої документи відображалися як меню, а елемент Мої малюнки не відображався.

25. Змініть графічне зображення (значок) таких об’єктів, як Мій комп’ютер, Мої документи, Корзина, та відкриття цих об’єктів відбувалося одинарним натиском лівої кнопки миші.

26. Побудуйте власну панель інструментів та розташуйте на ній ярлики програм: графічного редактору, калькулятору, текстового процесора Word Операційна система сімейства Windows. та Блокноту.

27. * Зробити схематичний малюнок стандартної клавіатури ПК, виділити та підписати назви основних груп клавіш, та вказати призначення. Додатково опишіть клавішу управління курсором та Shift, Caps Lock, Enter, Пробіл.

28. Відкрийте властивості клавіатури, перевірте наявність англійської, російської та української мови, при відсутності додайте, а при наявності іншої, вилучіть. Поставте перемикання між мовами на комбінацію клавіш Ctrl+Shift. Швидкість повтору та інтервал перед початком повтору символа встановіть в положення самий короткий та сама висока відповідно.

29. * Опишіть основні прийоми управління за допомогою маніпулятора «миша».

30. Відкрийте властивості "мишки" та встановіть зручну для вас швидкість переміщення курсора мишки.

31. Перевірте роботу комбінацій клавіш, які Операційна система сімейства Windows. наведені в методичному матеріалі чи допомозі Windows для Провідника та Робочого столу Windows.

32. Виставте правильно дату та час на вашому комп’ютері.

33. Перегляньте опції "Мова та стандарти". Виставте для числа розділовий знак ".", а грошову одиницю назвіть "грн.".

34. Вимкніть правильнокомп’ютер.


documentbcyemyj.html
documentbcyeuir.html
documentbcyfbsz.html
documentbcyfjdh.html
documentbcyfqnp.html
Документ Операційна система сімейства Windows.